Centrum Upowszechniania Nauki

Centrum wrzesień 2014

Jak budować swoją ścieżkę kariery naukowej? Czy studiować w kraju czy w USA?...

wrzesień 2014

Uczniowie cudzoziemscy w Polsce

Praca w klasie międzykulturowej, w której znajdują się uczniowie cudzoziemscy nieznających za bardzo języka polskiego jest wyzwaniem dla wielu nauczycieli w naszym kraju. Jak się jednak okazuje zadanie te może być źródłem satysfakcji nauczyciela oraz zadowolenia z poprawnie wykonanej pracy. Jeżeli chcemy mówić jednak o obustronny sukcesie, każdy nauczyciel, który ma w swojej klasie cudzoziemca powinien uwzględnić kilka ważnych wskazówek.Po pierwsze w komunikacji z uczniem cudzoziemcem należy stosować język instrukcji. Posługiwanie się bardzo krótkimi komunikatami...

Skojarzone z tym artykułem:

Gotowość szkolna dziecka 6-cio letniego

Praktycznie od pierwszych minut życia dzieci podejmują wysiłek związany z ich rozwojem. Wyruszają oni w bardzo długą i trudną drogę, na której w pewnym momencie napotykają szkołę. Jeżeli chcemy, aby szkoła dla dziecka stała się znakomitą przygodą i przede wszystkim pomocą w dążeniu do samorealizacji, musi ona pojawić się w odpowiednim czasie. Ten właściwy moment nazywamy właśnie gotowością szkolną opisaną szerzej w tej broszurze http://eduentuzjasci.pl/images/stories/konferencje/Regionalne/Broszura_1.pdf.Na przestrzeni ostatnich lat rozumienie terminu gotowość...

Skojarzone z tym artykułem: