Centrum Upowszechniania Nauki

Centrum marzec 2015

Jak budować swoją ścieżkę kariery naukowej? Czy studiować w kraju czy w USA?...

marzec 2015

Korzyści płynące ze szkolenia informatycznego

Dobrze przeprowadzone szkolenie to nieocenione źródło wiedzy z jednej strony, z drugiej natomiast możliwość doskonalenia umiejętności jego uczestników. Kursy mogą być prowadzone nie tylko w formie wykładów, ale także zajęć praktycznych i warsztatów. Osobami, które przeprowadzają szkolenia IBM są trenerzy, którzy nie są jedynie teoretykami, ponieważ na co dzień mają do czynienia z technikami, których nauczają. Szkolenia IBM są skierowane do osób, które z racji wykonywanego zawodu są zainteresowane doskonaleniem umiejętności w zakresie wykorzystania baz danych z...

Skojarzone z tym artykułem: