Centrum Upowszechniania Nauki

Centrum Archiwum - Miron

Jak budować swoją ścieżkę kariery naukowej? Czy studiować w kraju czy w USA?...

Archiwum - Miron

Na czym polega coaching i jakie daje korzyści

Co to jest coaching, na czym polega i jakie daje korzyści?Czym jest coaching?Coaching to metoda rozwoju osobistego, bardzo mocno skoncentrowana na osiągnięcie indywidualnych celów. Cała idea coachingu opiera się na budowaniu więzi pomiędzy klientem, a trenerem. Jest to partnerska relacja, trener bacznie obserwuje swojego klienta i stara mu się wskazać najlepsze ścieżki rozwoju.Coaching odbywa się w formie cyklicznych spotkań – sesji, na których klient wraz z coachem rozmawiają o tym, co klient chciały osiągnąć w najbliższym czasie. Coach jest przewodnikiem i towarzyszem...

Korzyści płynące ze szkolenia informatycznego

Dobrze przeprowadzone szkolenie to nieocenione źródło wiedzy z jednej strony, z drugiej natomiast możliwość doskonalenia umiejętności jego uczestników. Kursy mogą być prowadzone nie tylko w formie wykładów, ale także zajęć praktycznych i warsztatów. Osobami, które przeprowadzają szkolenia IBM są trenerzy, którzy nie są jedynie teoretykami, ponieważ na co dzień mają do czynienia z technikami, których nauczają. Szkolenia IBM są skierowane do osób, które z racji wykonywanego zawodu są zainteresowane doskonaleniem umiejętności w zakresie wykorzystania baz danych z...