Centrum Upowszechniania Nauki

Centrum Archiwum - Roch

Jak budować swoją ścieżkę kariery naukowej? Czy studiować w kraju czy w USA?...

Archiwum - Roch

Edukacja dzieci w przedszkolu

W ostatnich latach pojawiła się w Polsce nowa metoda edukacji dzieci przedszkolnych zwana metodą Montessori.Edukacja małych dzieci metodą Montessori w gruncie rzeczy polega na bezstresowym ich wychowaniu. Zakłada, że dziecko powinno przychodzić do przedszkola z chęcią i czuć się w nim pewnie, a rola wychowawców powinna sprowadzać się do obserwacji dziecka i stworzenia atmosfery spokoju, porządku, bezpieczeństwa i radości.Na czym polega metodologia Montessori?Podstawowym jej założeniem jest położenie nacisku na rozwijanie zainteresowań konkretnego dziecka, a tempo...

Uczniowie cudzoziemscy w Polsce

Praca w klasie międzykulturowej, w której znajdują się uczniowie cudzoziemscy nieznających za bardzo języka polskiego jest wyzwaniem dla wielu nauczycieli w naszym kraju. Jak się jednak okazuje zadanie te może być źródłem satysfakcji nauczyciela oraz zadowolenia z poprawnie wykonanej pracy. Jeżeli chcemy mówić jednak o obustronny sukcesie, każdy nauczyciel, który ma w swojej klasie cudzoziemca powinien uwzględnić kilka ważnych wskazówek.Po pierwsze w komunikacji z uczniem cudzoziemcem należy stosować język instrukcji. Posługiwanie się bardzo krótkimi komunikatami...