Centrum Upowszechniania Nauki

Centrum nauka

Jak budować swoją ścieżkę kariery naukowej? Czy studiować w kraju czy w USA?...

nauka

Zrozum dane z oprogramowaniem Tableau

(...) alternatywa dla rozwiązań typu Oracle lub innych, podobnych narzędzi. Tableau zawiera narzędzia do analizy danych umożliwiające nawet użytkownikom, którzy nie obsługują biegle komputera tworzyć wygodne raporty z baz danych, hurtowni (...)

Skojarzone z tym artykułem:

Edukacja dzieci w przedszkolu

(...) W ostatnich latach pojawiła się w Polsce nowa metoda edukacji dzieci przedszkolnych zwana metodą Montessori.Edukacja małych dzieci metodą Montessori w gruncie rzeczy polega na bezstresowym ich wychowaniu. Zakłada, że dziecko powinno przychodzić do przedszkola z chęcią i czuć się w nim pewnie, a rola wychowawców powinna sprowadzać się do obserwacji dziecka i stworzenia atmosfery spokoju, porządku, bezpieczeństwa i radości.Na czym polega metodologia Montessori?Podstawowym jej założeniem (...)

Skojarzone z tym artykułem:

Na czym polega coaching i jakie daje korzyści

(...) przemieszcza się od punku A do B, czyli od planów i marzeń do zrealizowanych celów. coaching nie jest gotową recepta jak osiągnąć sukces w życiu. Coaching koncentruje się przede wszystkim na teraźniejszości oraz na przyszłości. Pozwala wyznaczyć indywidualną ścieżkę rozwoju.Jakie rezultaty przynosi coaching?Klient po sesji coachingu jest w stanie określić swoje życiowe cele. Jest w stanie zaplanować krok po kroku drogę do ich osiągnięcia. Wzmacnia swoje zaangażowanie, a także  uczy się w praktyce wykorzystywać swój potencjał.Ponadto dzięki sesjom z trenerem pozbywamy się fałszywego obrazu własnej (...)

Skojarzone z tym artykułem:

Korzyści płynące ze szkolenia informatycznego

(...) wszystkim zdobycie kompetencji, certyfikatu oraz prawa dostępu do pracy w środowisku IBM. Szkolenia IBM obejmują poza tym przybliżenie produktów firmy IBM z zakresu Information Management. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z metodami mającymi na celu odwołania do baz danych przy wykorzystaniu języka SQL oraz języka proceduralnego SQL PL (IBM (...)

Skojarzone z tym artykułem:

Uczniowie cudzoziemscy w Polsce

(...) stosowanie bogatego materiału ikonograficznego. Tutaj najlepiej sprawdzą się rozmaite zdjęcia, mapy, wykresy, ilustracji i schematy, które są niesłychanie ważne przy wyjaśnianiu różnych zagadnień tematycznych. Należy pamiętać również o włączaniu uczniów nie znających języka polskiego w pracę zespołową, która przynosi naprawdę zaskakujące rezultaty. Potrzeby edukacyjne uczniów cudzoziemskich są identyczne jak zwykłych uczniów, dlatego też należy ich traktować jako pełnoprawnych uczestników zajęć.Należy pamiętać, że to właśnie bariery językowe stanowią główny element, który blokuje prawidłowe funkcjonowanie ucznia cudzoziemskiego w szkole. Między innymi dlatego właśnie (...)

Skojarzone z tym artykułem:

Gotowość szkolna dziecka 6-cio letniego

(...) wniosków, że udany start dzieci 6 letnich w szkole zależy przede wszystkim od jego dojrzałości w wielu różnych aspektach rozwoju. Warto zaznaczyć również, że w związku z ostatnią reformą oświatową, a zwłaszcza obniżeniem wieku szkolnego znacząco zmieniły się kryteria dojrzałości szkolnej. W chwili obecnej przy ocenie tej dojrzałości głównym punktem odniesienia są przede wszystkim osiągnięcia rozwojowe prawidłowo rozwijającego się 6-cio latka.Jeżeli chcemy sprawdzić, czy nasze dziecko jest gotowe, aby zacząć naukę w szkole musimy zwrócić uwagę na kilka ważnych rzeczy:- czy nasze dziecko lubi różne zabawy ruchowe- czy uczestniczy i lubi gry zespołowe- czy dziecko dobrze widzi i słyszy- czy nie męczy się (...)

Skojarzone z tym artykułem:

Nauczyciel w Polsce

(...) jednak nie bierze pod uwagę tego, że tak naprawdę czas pracy nauczycieli jest tak krótki, ponieważ ma on najczęściej pod opieką 25 dzieci w różnym wieku. Wszystko zależy od tego jaką grupę dostanie w danym roku szkolnym. Nauczyciel więc musi tak naprawdę przez te kilka godzin swojej pracy skupić całą uwagę na dzieciach. Często bowiem nie ma on do dyspozycji żadnej pomocy nauczyciela (chyba, że mowa o najmłodszych grupach dzieci 2,5-3 letnich). Tam pomoc nauczyciela jest wymagana, ponieważ często dochodzi do sytuacji kiedy dzieci należy przebrać lub rozdzielać w przypadku bójek.Edukacja w Polsce jest tak skonstruowana, że powstały na terenie (...)

Skojarzone z tym artykułem:

Ocena jakości

(...) wizualnych - MSA, Statystyczne sterowanie procesami - SPC, analiza ryzyka z wykorzystaniem metody FMEA. Z uwagi na bardzo dużą popularność uruchamianych przez nas szkoleń oraz kursów o następujących zagadnieniach: Pełnomocnik ISO 9001:2000, Auditor Wewnętrzny Systemu ISO 9001:2000 a także wymagania nowej normy ISO 9001:2008 zdecydowaliśmy o wznowieniu zajęć w sezonie wiosenno-letnim. Wznawiamy je w formule zaktualizowanej o nowe zmiany. W nowym sezonie szkoleń (...)

Skojarzone z tym artykułem:

Szkolenia z korzyścią dla firm

(...) propozycją są autoryzowane szkolenia informatyczne, które charakteryzują się koniecznością ukończenia egzaminu sprawdzającego. Certyfikat potwierdza zdobycie zakładanego zakresu umiejętności jak również kompetencji zatrudnionego specjalisty. Profity będące wynikiem uzyskania certyfikatu są oczywiste, oprócz starania się o lepszą posadę, to też argument do podniesienia własnych kompetencji. Charakter kursów obejmuje kursy o profilu biznesowym, autorskie i autoryzowane. Potrzeba szkoleń wynika z stałego zwiększania kompetencji personelu i (...)

Skojarzone z tym artykułem:

Centrum nauki języków obcych

(...) wybór odpowiedniej grupy. Znam wiele szkół ale polecić mogę tylko jedną, która warta jest tego by do niej pójść i uczyć się. Szkoła nazywa się ProLearning i można ją odnaleźć na stronie http://jezyki.prolearning.pl. Znajomość języka obcego to dzisiaj stan ewidentny. Głównie gdy gdybamy o karierze w międzynarodowej firmie. Jednak myśl o pracowaniu w biznesie i pracy w międzynarodowym towarzystwie. To tylko jeden z motywatorów do nauki języka obcego. Przed wyborem szkoły języka angielskiego należy upewnić się czy szkoła angielskiego prowadzi systematyczną ocenę postępów w nauce. Kiedy klarownie jesteśmy poinformowani o swoich poczynaniach i brakach, to lepiej przechodzimy do dalszych etapów lub lepiej sobie radzimy. Istotne jest wyjątkowe podejście do ucznia. Najczęściej popularny jest (...)

Skojarzone z tym artykułem: