Centrum Upowszechniania Nauki

Centrum przedszkole

Jak budować swoją ścieżkę kariery naukowej? Czy studiować w kraju czy w USA?...

przedszkole

Pierwszy dzień w przedszkolu

(...) jak najlepiej, stąd popularność różnych zabawek edukacyjnych i innych tego typu gadżetów.Każdy rodzic chce dla swojego dziecka jak najlepiej. Ma to swoje odzwierciedlenie w sposobie wychowania. Zapisujemy dzieci na zajęcia dodatkowe, uczymy języków obcych, ale najważniejsze jest to, by zapewniać każdego dnia na nowo dziecko o swojej miłości i akceptacji. Tego mały człowiek potrzebuje najbardziej. Pewności, że jest i zawsze będzie przez rodziców (...)

Skojarzone z tym artykułem:

Edukacja dzieci w przedszkolu

(...) jest położenie nacisku na rozwijanie zainteresowań konkretnego dziecka, a tempo nauczania dostosowuje się do jego indywidualnych możliwości. Każde dziecko uczy się w indywidualnym tempie, każde dziecko jest inne, każde ma inne zainteresowania. Zainteresowania te pojawiają się w różnym czasie i trwają u każdego dziecka przez inny okres. Nie można ich wywołać zewnętrznymi działaniami, mogą jedynie same się zmieniać. Zabawki i całe pomieszczenia są tak przygotowane, aby dziecko (...)

Skojarzone z tym artykułem: