Centrum Upowszechniania Nauki

Centrum szkolenia dla księgowych

Jak budować swoją ścieżkę kariery naukowej? Czy studiować w kraju czy w USA?...

szkolenia dla księgowych

Kształcenie księgowych

(...) nas ekspertów mamy całkowite przeświadczenie, iż wiedza, jaką przekazujemy na naszych kursach, zostanie we właściwy sposób przekazana a później przyswojona przez wszystkich uczestników kursu. Metodą do osiągnięcia tego celu ma być m.in. uzupełnianie wykładów warsztatami (...)

Skojarzone z tym artykułem: